Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli w budynku biblioteki publicznej w Siemoni

w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli w budynku biblioteki publicznej w Siemoni w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni

Materiały do pobrania:

Powrót do góry