PROGRAMY

Biblioteki z Internetem TP

Regulamin i założenia programu

Akademia Orange dla bibliotek

Regulamin programu

Zasady kursu

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjałubibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
 

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.
Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013.
Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek.
 
 

W pierwszej rundzie programu wzięły udział 1872 biblioteki (mapa uczestników pierwszej rundy tutaj).
 
 

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Łącznie na terenie całej gminy Bobrowniki do bibliotek dostarczono:

 • 4  komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym – do wszystkich filii
 • 4 urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu) – do wszystkich filii
 • 5 aparat cyfrowy wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”, który pokazuje, na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać aparat w pracy biblioteki – filie i centrala.

Biblioteki uczestniczyły w cyklu praktycznych szkoleń.

Składał się on z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych.
Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki.  Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.
 

Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”.
 

Ponadto biblioteki, które opracowały swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Propozycje organizacji pozarządowych koncentrują się przede wszystkim na pracy z młodymi ludźmi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród nich znajdują się jednak również pomysły bazujące na lokalnym dziedzictwie kulturowym, skierowane do różnych grup użytkowników, w tym także do osób starszych.
 
 

Uczestnicy pierwszej rundy PRB zakończyli już udział w szkoleniach informatycznych i specjalistycznych.
 

Podczas szkoleń informatycznych pracownicy bibliotek dowiadują się, jak w pełni wykorzystywać dostarczony do bibliotek sprzęt. Organizatorami szkoleń informatycznych są biblioteki wojewódzkie. 
Bibliotekarki i bibliotekarze – uczestnicy I rundy PRB – mieli możliwość uczestnictwa w dwóch wybranych modułach szkoleń specjalistycznych:

 • Biblioteka – miejsce dla młodych
 • Multimedia i nowoczesna komunikacja
 • Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać
 • Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych
 • Miejsce dla obywateli: e-administracja
 • Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
 • Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą
 • Biblioteka – miejsce promocji kultury

Nasza biblioteka skorzystała ze szkolenia „Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać

Biblioteki mają ponadto możliwość uzyskania tzw. mikrograntów. Środki te będą przeznaczane na spotkania kilku współpracujących ze sobą bibliotek, co ułatwi integrację środowiska bibliotekarzy i wymianę doświadczeń.
Biblioteki Gminy Bobrowniki uczestniczyły w programie jako biblioteka partnerska dla Biblioteki Publicznej w Porębie wraz z bibliotekami w Szczekocinach oraz w Brzeźnicy.

Powrót do góry