Zajęcia w Domu Kultury w Siemoni

Dzień tygodnia/
Godziny zajęć
NazwaProwadzący
Poniedziałek
16.00 – 18.00 Zajęcia rękodzielnicze (bezpłatne)Jadwiga
Krajcer
16.00 – 18.00Wykłady dla seniorów WSB Dąbrowa Górnicza
17.00 – 18.00Speed ball
Wtorek
16.00 – 18.00 Zdrowe plecy – gimnastyka dla seniorów.
16.00 – 18.00 Spotkania Siemońskiego Klubu
Emerytów i Rencistów – SIEMA
Małgorzata
Kozieł
Środa
17.00 – 19.00 Próba Zespołu Śpiewaczego „Siemonianki”Szymon Piguła
17.00 – 18.00 Balet dla dzieci (5-8 lat)Kamilla Wójcik
Czwartek
13.00 -18.00Zajęcia języka angielskiegoMarlena
Dróżdż
18.00 – 20.00Zajęcia fotograficzne grupy TRON
Piątek
12.00 – 13.00Zajęcia świetlicowe dla dzieci Małgorzata Trzcionka, Jadwiga Krajcer
16.00 -18.00Zajęcia plastyczne (bezpłatne)Katarzyna
Czarnota

Powrót do góry