MARKA LOKALNA na BIS

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: „Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, ogłaszają:

KONKURS „MARKA LOKALNA”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: „Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki  Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:
1)     produkt spożywczy,
2)     sztuka/rękodzieło,
3)     produkt użytkowy/rzemiosło,
4)     produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:
– Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
– Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
– Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
– Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
– Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronach:

http://www.lgd-brynica.pl/

https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Brynica-to-nie-granica -259088087783759

Materiały do pobrania:

Powrót do góry