Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku.

w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni .

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem infokiosku w ramach zadania pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni .

Materiały do pobrania:

Powrót do góry