Zakończenie realizacji I roku działań w ramach zadania „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”. 🥰😀

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zakończyło realizację I roku działań w ramach zadania „ Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zakończyło realizację I roku działań w ramach zadania „ Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”. 🥰😀

Czas ostatnich trzech miesięcy wypełniony był wieloma wydarzeniami. W ramach współpracy z partnerami, organizacjami aktywnie działającymi na rzecz gminy Bobrowniki GCKiS usiłowało wpłynąć na podniesienie znaczenia Biblioteki Publicznej oraz określenia jej mocnego miejsca w tej przestrzeni.

W oczekiwaniu na kolejne wydarzenia animacyjno-kulturalne kreujące Bibliotekę jako miejsce jednoczące społeczność lokalną, które będą zrealizowane w roku 2022,zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym dokumentującym pierwszy rok realizacji zadania pt. „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”.😀💪🥳😍

Powrót do góry