Zakończenie dwuletniego okresu realizacji zadania Nakręć się na kulturę z Biblioteką!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zakończyło dwuletni okres realizacji zadania Nakręć się na kulturę z Biblioteką!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zakończyło dwuletni okres realizacji zadania Nakręć się na kulturę z Biblioteką!

Dzięki realizacji projektu Biblioteka Publiczna mocno zaznaczyła swoja obecność w strukturze Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Przyjęła rolę organizatora działań kulturalnych.

Stała się inicjatorką jednoczącą społeczność lokalną, organizowała spotkania z pisarzami, koncerty oraz wieczory poetyckie w wykonaniu znanych i lubianych artystów.

II rok działań w ramach zadania „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”

Diagnoza oczekiwań mieszkańców – I kwartał 2022 r.

Biblioteka Publiczna realizowała badania dotyczące dotychczasowej pracy oraz oczekiwań mieszkańców gminy względem przyszłej oferty działań biblioteki, w których łącznie wzięło udział 300 osób. Diagnoza objęła różne grupy wiekowe. Poprzez dotychczasowe kanały informacyjne, stronę internetową i media społecznościowe GCKiS oraz partnerów zadania bibliotekarze szczególnie starali się dotrzeć do osób, które jeszcze nie korzystają z bibliotecznej oferty lub korzystają z niej w niewielkim stopniu.

Instytucja uzyskała wiele interesujących danych, które zostaną wykorzystane w planowaniu dalszej pracy. Umożliwią one dostosowywanie oferty bibliotecznej do potrzeb lokalnej społeczności a co za tym idzie umożliwią zmianę postrzegania jej miejsca w przestrzeni publicznej Gminy Bobrowniki.

Wnioski z diagnozy bezpośrednio wpłynęły również na wyniki przeprowadzanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną.

Konkurs na inicjatywę lokalną

Koniec kwietnia przyniósł rozstrzygnięcie w ramach „Konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną”. Zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa wybrała do realizacji trzy najciekawsze propozycje działań animacyjno-kulturalnych zaproponowanych przez społeczność naszej gminy. Wszystkie wyróżnione inicjatywy były zgodne z wynikami przeprowadzonej w marcu 2022 r. diagnozy na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki.

Zwycięskie projekty to:

1. „Rozsmakuj się w literaturze” będzie realizowana przez Szkołę Podstawową w Bobrownikach ;

2. „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” będziemy realizować zgodnie z pomysłem pani Anny Janoty i Anny Męcik, zespół nauczycieli ZSP w Dobieszowicach;

3. Wakacyjną bibliotekę zorganizuje pani Olga Pastuch zapraszając do udziału w realizacji działania pn.: „Wakacyjny Oddech Natury”.

Szkolenia pracowników i partnerów realizujących zadanie, spotkania z partnerami.

Równolegle do w/w działań biblioteka organizowała szkolenia służące podnoszeniu kompetencji pracowników i przedstawicieli środowiska oraz spotkania pozwalające na wymianę poglądów i współpracę w zakresie rozpoznawania potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego. Te działania pozwoliły bibliotece na umocnienie i pozyskanie nowych partnerów, którzy utożsamiając się z założeniami realizowanego zadania będą dążyć do trwałego umocnienia pozycji Biblioteki Publicznej w środowisku. Udział lokalnych liderów w warsztatach „Młodzi dla kultury” czy „Eksperci 50+” wyposażył uczestników w narzędzia do przygotowania wydarzenia kulturalnego od pomysłu do realizacji, odpowiadającego na różne potrzeby, dostosowane do wieku uczestników. Cyklu warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy, instruktorów, nauczycieli z zakresu pracy z książką dziecięcą oraz skutecznych metod promocji czytelnictwa dał moc pomysłów na działania z najmłodszymi mieszkańcami, czytelnikami naszych bibliotek.

II rok działań w ramach zadania „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!” okazał się dla Biblioteki Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu bardzo pracowity. Zrealizowaliśmy zadania edukacyjno-animacyjne w ramach partnerstw, tj. dwa spektakle dla dzieci w okresie ferii zimowych pt.” Tajemniczy świat magii”, które odbyły się w Siemoni i w Rogoźniku, koncert muzyczny pt. „Jest takie Miejsce, taki Kraj…” w Wymysłowie, spotkanie autorskie z Arturem Andrusem zrealizowane w Sączowie, wieczór poetycki będący recitalem artystów Barbary Lubos i Adama Snopka pt „ Świat w obłokach” w Siemoni.

Biblioteka partnerowała w realizacji inicjatyw wyłonionych w konkursie. Była świadkiem wielu fantastycznych działań w obszarze literatury, teatru, tańca, ekologii czy zdrowego stylu życia.

„Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” pozwoliły na rozbudzenie talentów i wypromowanie twórczości opiewającej piękno naszej małej ojczyzny . Powstały pieśni, wiersze które mogliśmy poznać podczas prezentacji artystycznych dostarczających nam wielu wzruszeń zorganizowanych przez autorki pomysłu – Annę Janotę i Annę Męcik.

Wielki sukces również odniosły działania zaplanowane w ramach „Wakacyjnego oddechu natury” – inicjatywy zaproponowanej przez panią Olgę Pastuch. Szereg różnorodnych wydarzeń pozwoliło na wypromowanie nowej lokalizacji biblioteki przez wskazanie jej jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną różnorodnymi działaniami kulturalnymi. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju aktywnego czytelnictwa bowiem wszyscy uczestnicy zarejestrowali się w bibliotece jako jej nowi czytelnicy.

Niewątpliwie również realizacja trzeciej inicjatywy była bardzo udana. Dzięki pomysłowi pań Wioletty Grząsko i Dominiki Urbanek rozsmakowaliśmy się w literaturze. Zorganizowane warsztaty i spotkania czytelnicze, pozwoliły na zaprezentowanie przez młodzież ich wyborów czytelniczych. W wykonanych przez siebie pracach uczniowie przedstawili ulubione książki w formie prezentacji multimedialnych, lektur w pudełku lub na wieszaku. Finałowa gra terenowa zrealizowana na terenie Bobrownik pod nazwą „Smakowanie przez ciała poruszanie” zgromadziła uczniów dostarczając im fantastycznych wrażeń. Pozwoliła sprawdzić się z wiedzy czytelniczej oraz dała możliwość wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Dzięki realizacji dwuletniego projektu Biblioteka Publiczna mocno zaznaczyła swoja obecność w strukturze Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Przejęła rolę inicjatora i organizatora działań kulturalnych. Obecnie to inicjatorka działań jednoczących społeczność lokalną, organizująca spotkania z pisarzami, koncerty czy wieczory poetyckie w wykonaniu znanych i lubianych artystów. Swój nowy wizerunek buduje dzięki nawiązaniu licznych partnerstw i sympatyków, aktywizuje mieszkańców do korzystania z przygotowanej oferty kulturalnej, także umożliwia chętnym udział w jej tworzeniu. Państwa liczna obecność w realizowanych wydarzeniach pozwala sądzić, że państwo zauważyli przemianę biblioteki. Zapraszamy Państwa do dalszego uczestniczenia w kreowaniu biblioteki jako ważnego miejsca dla mieszkańców gminy.

Powrót do góry