Wzmacniamy i budujemy partnerstwa.

Pracownicy GCKiS w Bobrownikach wraz z partnerującymi przy realizacji zadania pt.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!” przedstawicielami instytucji, organizacji oraz grup nieformalnych uczestniczyli w warsztatach między innymi podnoszących umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, rozpoznawania potrzeb mieszkańców, potencjału kulturowego gminy czy aktywizacji działań mających na celu wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca jednoczącego społeczność lokalną.

Pracownicy GCKiS w Bobrownikach wraz z partnerującymi przy realizacji zadania pt.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!” przedstawicielami instytucji, organizacji oraz grup nieformalnych uczestniczyli w warsztatach między innymi podnoszących umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, rozpoznawania potrzeb mieszkańców, potencjału kulturowego gminy czy aktywizacji działań mających na celu wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca jednoczącego społeczność lokalną. Za nami już cztery moduły szkoleniowe. Wspólnie przeżyte chwile były dla uczestników bez wątpienia bardzo cenne. Pokazały jak wiele ciekawych inicjatyw realizowanych jest w naszej gminie, ale też mocno potwierdziły konieczność wzajemnej współpracy i partnerstwa przy kolejnych realizacjach. Podczas wspólnej dyskusji przedstawiciele różnych środowisk zauważyli dokonującą się z roku na rok zmianę miejsca Biblioteki w przestrzeni publicznej. Lokalni liderzy jednogłośnie potwierdzili chęć zintensyfikowania nie tylko swoich statutowych działań. Utożsamiając się z założeniami programu BLISKO, z nowymi pomysłami, uczestnicy będą dążyć do trwałego umocnienia pozycji Biblioteki w środowisku.

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Powrót do góry