Wytyczne GIS dla Seniorów podczas Pandemii COVID-19.

Szanowni Seniorzy mając na uwadze Wasze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Szanowni Seniorzy mając na uwadze Wasze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Powrót do góry