Wyniki diagnozy na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki.

Szanowni Państwo, dziękujemy za Wasz udział w przeprowadzanej w marcu tego roku diagnozie na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki. Uzyskaliśmy wiele interesujących danych, które wykorzystamy w planowaniu dalszej pracy.

Szanowni Państwo, dziękujemy za Wasz udział w przeprowadzanej
w marcu tego roku diagnozie na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki.

Zrealizowaliśmy badania jakościowe jak również ilościowe, w których łącznie wzięło udział 300 osób. Diagnoza objęła różne grupy wiekowe. Poprzez dotychczasowe kanały informacyjne, stronę internetową i media społecznościowe GCKiS oraz partnerów zadania realizowanego pn.: Nakręć się na kulturę z Biblioteką! staraliśmy się dotrzeć nie tylko do naszych aktualnych czytelników, ale również do osób, które być może jeszcze nie korzystają z bibliotecznej oferty lub korzystają z niej w niewielkim stopniu.

Uzyskaliśmy wiele interesujących danych, które wykorzystamy w planowaniu dalszej pracy. Umożliwią one dostosowywanie oferty bibliotecznej do potrzeb lokalnej społeczności a co za tym idzie umożliwią zmianę postrzegania jej miejsca w przestrzeni publicznej Gminy Bobrowniki.

Zapraszamy do zapoznania z raportem stanowiącym podsumowanie podjętych w ramach procesu diagnozy działań. Powstały dokument będzie podstawą do przygotowania i przedstawienia mieszkańcom nowej oferty Biblioteki ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb wyrażonych przez nich w realizowanym badaniu. Wnioski z diagnozy bezpośrednio wpłyną również na wyniki przeprowadzanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną.

Materiały do pobrania:

Powrót do góry