Webankieta dla czytelników ksiażek.

Razem z Instytutem Książki z Krakowa kontynuujemy tegoroczne badanie ankietowe czytelników książek. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Razem z Instytutem Książki z Krakowa kontynuujemy tegoroczne badanie ankietowe czytelników książek. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

https://2020czytelnicy3.webankieta.pl/

Powrót do góry