Warsztaty plastyczne.

Od września zapraszamy na warszataty plastyczne. Rozpiskę zajęć znajdą Państwo w dalszej części ogłoszenia.

Pamiętajmy o zachowaniu reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID – 19.

Powrót do góry