Warsztaty ekologiczne pn. „Woda – bezcenny skarb”

Warsztaty odbyły się w ramach zadania „Eko-edukacja z Eko-bobrem” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W dniu wczorajszym odbyły się warsztaty ekologiczne pn. „pn. „Woda – bezcenny skarb”. Podczas warsztatów podejmowano tematy takie jak Charakterystyka zasobów wody na terenie Gminy Bobrowniki ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Brynicy, oraz zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konieczności ochrony czystości rzek i zbiorników wodnych (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy Bobrowniki).

Warsztaty odbyły się w ramach zadania „Eko-edukacja z Eko-bobrem” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Powrót do góry