Warsztaty ekologiczne pn. „Przyroda – znamy i dbamy”.

W dniu wczorajszym odbyły się ostatnie warsztaty w ramach zadania „Eko-edukacja z Eko-bobrem”. W Domu Kultury w Bobrownikach dzieci miały okazję przysłuchać się prelekcji pn. „Przyroda – znamy i dbamy”. 😄

W dniu wczorajszym odbyły się ostatnie warsztaty w ramach zadania „Eko-edukacja z Eko-bobrem”. W Domu Kultury w Bobrownikach dzieci miały okazję przysłuchać się prelekcji pn. „Przyroda – znamy i dbamy”. 😄

Podczas warsztatów podejmowano tematy takie jak:

♻️ Rozwinięcie świadomości ekologicznej dot. zasobów przyrodniczych na terenie województwa śląskiego.
♻️ Wyjaśnienie pojęć form ochrony przyrody.
♻️ Rozwinięcie zainteresowania eksplorowaniem najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa śląskiego i obszaru najbliższego zamieszkania (na terenie Gminy Bobrowniki).
♻️ Rozwinięcie postawy odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za zachowanie i rozwój wartości przyrodniczych regionu.

Powrót do góry