W poszukiwaniu bohaterów.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zaprasza osoby zainteresowane historią do poszukiwań informacji o udziale mieszkańców Gminy Bobrowniki w walkach o wolną Polskę oraz ich zaprezentowania w czasie międzypokoleniowych warsztatów „W poszukiwaniu bohaterów”

Jeszcze wiele śladów bohaterskich czynów skrywają rodzinne archiwa.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zaprasza osoby zainteresowane historią do poszukiwań informacji o udziale mieszkańców Bobrownik w walkach o wolną Polskę oraz ich zaprezentowania w czasie międzypokoleniowych warsztatów „W poszukiwaniu bohaterów”, które stanowić będą kolejny etap zadania realizowanego przez GCKiS w Bobrownikach „Kiedy na tej ziemi rozlegały się strzały za niepodległość Polski…”. Projekt upowszechnia wiedzę na temat postaci i wydarzeń historycznych związanych z odzyskiwaniem niepodległości Polski. Zapraszamy do wspólnego działania w celu popularyzacji wiedzy historycznej wśród naszej społeczności.  

Wspólnie ocalmy od zapomnienia ślady lokalnej historii!  

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Powrót do góry