Remont biblioteki Bobrowniki

W roku 2018 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach” które współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2018 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zrealizowało zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Bobrownikach” które współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania była bardzo ważna dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach, a szczególnie dla działalności jaką prowadzi Biblioteka Publiczna poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów, wdrażanie nowych oprogramowań i systemów dla bibliotek, organizowanie zajęć bibliotecznych, konkursów i spotkań autorskich dla wszystkich czytelników i osób zainteresowanych bez ograniczeń wiekowych. Innowacyjny charakter zadania czyli przebudowa i modernizacja pomieszczenia pozwoliło na utworzenie nowej czytelni, co z pewnością poprawiło komfort korzystania z biblioteki przez wszystkich czytelników. W nowej przestrzeni powstało dodatkowe pomieszczenie administracyjne, przebudowane z pomieszczenia po byłej redakcji gazety lokalnej. Poprzez przebudowę i modernizację zapewniono użytkownikom placówki dogodne, nowatorskie korzystanie z szerokiego spektrum usług bibliotecznych.W ramach realizowanego zadania zostały wykonane: prace budowlane, modernizacja schodów wraz z położeniem płytek na stopniach, na korytarzu klatki schodowej położono tynk mozaikowy, pomalowano wszystkie pomieszczenia biblioteki, dokonano wymiany drzwi, balustrad schodowych, zakupiono i zamontowano rolety antywłamaniowe,jak również wymieniono oświetlenie, przeprowadzono remont C.O., wykonano cyklinowanie, piaskowanie i lakierowanie parkietu. Dynamizm życia mieszkańców miejscowości Bobrowniki oraz sytuacja w jakiej znajdują się biblioteki na obszarach wiejskich wymuszają zmiany w ich funkcjonowaniu, dlatego oferta została poszerzona o: wystawy, spotkania autorskie, kluby czytelnika związane z promowaniem czytelnictwa. Wykonanie zadania umożliwiło realizację szeroko rozumianej działalności kulturalnej oraz uwypukliło mocne strony działalności Biblioteki. Zakładanym celem przeprowadzonego zadania, który osiągnięto było zwiększenie liczby czytelników oraz poprawa jakości życia mieszkańców na terenie sołectwa i gminy – wszystkich odwiedzających oraz korzystających z proponowanej działalności. Zadanie miało charakter innowacyjny przez co przeprowadzone prace remontowe poprawiły jakość korzystania i przebywania w bibliotece jej odbiorców. Biblioteka Publiczna stała się nowoczesną i bardziej atrakcyjną dla wszystkich czytelników szukających kontaktu z książką i towarzyszącą jej działalnością kulturalną.

Powrót do góry