Regulamin prac Komisji Konkursowej na najciekawszą inicjatywę lokalną realizowany w ramach zadania pn.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”

Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach „Konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach „Konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

Materiały do pobrania:

Powrót do góry