Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej konkursu na zaplanowanie i realizację wydarzenia edukacyjno-animacyjnego dla społeczności lokalnej organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

Decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach dofinansowanie do realizacji wydarzenia otrzymały dwie inicjatywy.

Decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
dofinansowanie do realizacji wydarzenia otrzymają inicjatywy:
– Rodzinny Klub Rowerowy Gminy Bobrowniki,
– Aktywne wakacje.

Z autorami powyższych inicjatyw GCKiS będzie kontaktowało się indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Materiały do pobrania:

Powrót do góry