Ogłoszenie wyników konkursu „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki”

Z radością informujemy, że konkurs literacki „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” został rozstrzygnięty.

Z radością informujemy, że konkurs literacki „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” został rozstrzygnięty. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu utworu (wiersza, opowiadania, piosenki) inspirowanego lokalną kulturą, promującego historię, tradycję oraz piękno krajobrazu Gminy Bobrowniki. Konkurs literacki był jednym z działań inicjatywy lokalnej „Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” realizowanej w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1

Powrót do góry