Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.

wraz z odpowiedziami na pytania, oraz zmianą w SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogł. nr 540115682-N-2020 z dnia 30-06-2020 r. wraz z odpowiedziami na pytania, oraz zmianą w SIWZ.

dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni.

Pliki do pobrania:

Powrót do góry