Nowe komputery w Bibliotekach Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

Dla Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach został zakupiony nowy sprzęt komputerowy.

Dla Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach został zakupiony nowy sprzęt komputerowy. Pięć zestawów komputerowych wraz z urządzeniami wielofunkcjonalnymi i aparatami trafiło do Filii Bibliotecznych GCKiS. Z komputerów może skorzystać każdy. Ponadto do komputerów wprowadzone zostały program LIBRA i Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. LIBRA jest systemem zintegrowanym, obsługującym wszystkie funkcje biblioteczne: ewidencję i opracowanie wszelkich dokumentów gromadzonych w bibliotece. CATL jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem jest pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków „Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach operacji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację Bibliotek Publicznych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.” mającej na celu: „Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w obszarze usług cyfrowych, poprzez wprowadzenie do Bibliotek Publicznych, będących Filiami GCKiS w Bobrownikach, nowych, innowacyjnych programów komputerowych oraz zakup nowego, niezbędnego do realizacji sprzętu komputerowego i aparatów cyfrowych.” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrążanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powrót do góry