Lekcje historyczne „Determinacja bohaterów w dążeniu do niepodległej Polski na przykładzie postaci o. Wojciecha Serafina Szulca”

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach dzięki realizacji zadania „Kiedy na tej ziemi rozlegały się strzały za niepodległość Polski…” tworzy wspólną przestrzeń dla mieszkańców do podejmowania rozmów oraz działań upamiętniających lokalnych bohaterów i ich wkład w odzyskanie niepodległości Polski. W dniach 20 i 21 marca odbył się cykl lekcji historycznych na temat przebiegu powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach dzięki realizacji zadania „Kiedy na tej ziemi rozlegały się strzały za niepodległość Polski…” tworzy wspólną przestrzeń dla mieszkańców do podejmowania rozmów oraz działań upamiętniających lokalnych bohaterów i ich wkład w odzyskanie niepodległości Polski. W dniach 20 i 21 marca odbył się cykl lekcji historycznych na temat przebiegu powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim.

Profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego – pan Dariusz Nawrot w swym wystąpieniu zwrócił uwagę uczestników na szczególną rolę tego wydarzenia, które niewątpliwie powinno stać się powodem dumy lokalnej społeczności. Zagłębie Dąbrowskie w wyniku zrywu stało się bowiem jedynym obszarem wyzwolonym całkowicie od zaborczego ucisku.

Drugą część lekcji stanowił wykład o pochodzącym z Siemoni zapomnianym bohaterze – Serafinie Wojciechu Szulcu. O duchowym opiekunie powstańców, agitatorze politycznym a także zaopatrzeniowcu oddziału powstańczego dowodził prezes Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, pan pan Dariusz Jurek. Zachęcamy Państwa do zapoznania z publikacją pt. : ” Na powstańczym szlaku Zagłębie Dąbrowskie 1863 „, która dostępna jest w bibliotekach działających na terenie naszej gminy.

Wiele śladów bohaterskich czynów skrywają jeszcze rodzinne archiwa. Do poszukiwań informacji historycznych o udziale mieszkańców w walkach o wolną Polskę oraz ich zaprezentowania zapraszamy zainteresowane historią osoby już w kwietniu.Międzypokoleniowe warsztaty „W poszukiwaniu bohaterów” stanowić będą kolejny element zadania „Kiedy na tej ziemi rozlegały się strzały za niepodległość Polski…” realizowanego przez GCKiS w Bobrownikach, dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 🇵🇱

Zapraszamy do wspólnego działania w celu popularyzacji wiedzy historycznej wśród naszej społeczności przez udział w spotkaniach:
🏠10.04.2024 r. godz. 9.00 w Domu Kultury w Dobieszowicach,
🏠11.04.2024 r. godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej w Rogoźniku,
🏠15.04.2024 r. godz. 9.00 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w Siemoni, 🏠17.04.2024 r. godz. 9.00 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej w Bobrownikach,
🏠19.04.2024 r. godz. 9.00 w Domu Kultury i Bibliotece w Sączowie.Wspólnie ocalmy od zapomnienia ślady naszej historii!

Powrót do góry