Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Nowy termin nadsyłania prac.

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji – nowy termin nadsyłania prac.

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Dostaną go m.in. sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy zwycięskich prac.

Link do skopiowania:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji–nowy-termin-nadsylania-prac?fbclid=IwAR0G5T9B_L3ZcoaNNXF-KORs4gSW-q_QDemh15dbQ0plGPaLUOKwBByGY_Q

Powrót do góry