komunikat dotyczący zawieszenia działalności sekcji artystycznych!

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zawiesza na okres od 12 do 29 marca 2020 roku działalność wszystkich sekcji artystycznych.

W związku z wydanym przez Radę Ministrów i Premiera Morawieckiego komunikatem, dotyczącym działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zawiesza na okres od 12 do 29 marca 2020 roku działalność wszystkich sekcji artystycznych( plastycznych, teatralnych, tanecznych itd.), kół, stowarzyszeń i zespołów śpiewaczych.

Powrót do góry