Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i remont pomieszczeń biblioteki publicznej w Siemoni znak sprawy: 00734-6935-UM1211243/19

Powrót do góry