Informacja dot. kąpielisk

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXXVI/349/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2021 r. Kąpielisko nad zalewem nr 1 w Rogoźniku będzie funkcjonowało od 12.07.2021 r. do 10.08.2021 r.

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXXVI/349/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2021 r.
Kąpielisko nad zalewem nr 1 w Rogoźniku będzie funkcjonowało od 12.07.2021 r. do 10.08.2021 r.

Powrót do góry