7 stycznia 2022 roku – Informacja o dniu wolnym od pracy.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach nr GCKiS/0161/5/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku Domy Kultury oraz Biblioteki Publiczne w dniu 7 stycznia 2022 roku będą nieczynne!

http://bip.gok.bobrowniki.pl/index.php?id_kat=2

Powrót do góry