ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BOBROWCZANIE”

15 lat minęło jak jeden dzień…

Zespół Pieśni i Tańca „Bobrowczanie” został założony w 1994 roku z inicjatywy Marii Rabsztyn – ówczesnego długoletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach. Zespół promuje i kultywuje nie tylko miejscowy folklor i tradycje, ale również umiejętnie prezentuje dorobek kulturalny ziemi zagłębiowskiej i regionu śląskiego. Z wielką pieczołowitością zachowuje gwarę oraz oryginalne stroje ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie.
 

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrowczanie”: Henryka Bartusik, Henryka Boroń, Jadwiga Bacia, Hanna Cieśla, Arkadiusz Caban, Krystyna Czarnecka, Jerzy Czarnecki, Anna Dyszy, Józef Frączek, Jan Grzesik, Lidia Gajdzik, Wiesław Koczur, Krzysztof Knapik, Teresa Olszówka, Lidia Olszówka, Zofia Rabsztyn, Wanda Szlęk, Zenon Stysz, Anna Targosz, Wacław Wieczorek

We wrześniu 2009 roku, grupa obchodziła jubileusz 15-lecia swojej działalności. Dała ponad 250 występów w wielu miastach w kraju – zawsze bardzo mile przyjmowany i oklaskiwany. W swoim repertuarze ma około 300 piosenek ludowych oraz opracowanych kilkanaście tańców z regionu Śląska i Zagłębia. Kierownikiem artystycznym i choreografem jest Maria Rabsztyn, która od samego założenia prowadzi zespół społecznie. Akompaniatorem zespołu jest Józef Frączek, instruktor GOK-u. „Bobrowczanie” biorą udział w wielu międzynarodowych festiwalach ludowych oraz wojewódzkich, powiatowych i regionalnych przeglądach zespołów folklorystycznych.

Ważne osiągnięcia grupy:

 1. I miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca – Międzynarodowy Festiwal Zespołów Ludowych w Raciborzu w 1996 roku
 2. wyróżnienie w II Wojewódzkim Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Katowicach w 1997 roku
 3. wyróżnienie w XX Wiciach Folklorystycznych (Chorzów 1998)
 4. I miejsce w IV Jurajskim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych (Koniecpol 1999), kategoria obrzędy i zwyczaje
 5. I miejsce w VI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym (Kłobuck 2000), kategoria zespołów pieśni i tańca
 6. wyróżnienie w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Złoty Kłos (Zebrzydowice 2000)
 7. I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Spotkań z Folklorem 2001
 8. nagroda starosty będzińskiego „Kasztelanka 2001” (Będzin 2001)
 9. II miejsce w IX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych (Zebrzydowice 2002), kategoria zespołów pieśni i tańca
 10. I miejsce w III Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, kategoria zespoły pieśni i tańca, (Bobrowniki 2002)
 11. wyróżnienie w I Dniach Kultury Europejskiej, kategoria zespół pieśni i tańca, (Częstochowa 2002)
 12. wyróżnienie w XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych (Brenna 2003)
 13. III miejsce w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych (Chorzów 2003)
 14. laureat X Jubileuszowego Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Euro-folklor” (Zebrzydowice 2003)
 15. nagroda specjalna koncert zespołu dla Polonii w Czechach w 2004 roku
 16. I miejsce w IV Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Folklorystycznych 2004, kategoria zespoły wokalno-taneczne
 17. III miejsce w XI Międzynarodowym Przeglądzie „Euro-folklor” (Zebrzydowice 2004)
 18. II miejsce w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Wici (Chorzów 2004)
 19. dyplom ministra kultury z okazji jubileuszu X-lecia działalności artystycznej zespołu za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej (Warszawa 2005)
 20. I miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca i V Rejonowym Przeglądzie Spotkanie z folklorem (Bobrowniki 2005)
 21. III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Wici (Chorzów 2005)
 22. wyróżnienie w kategorii zespołów obrzędowych XXVII Wojewódzkiego Przeglądu (Chorzów 2006)
 23. wyróżnienie w XI Przeglądzie Widowisk Obrzędowych (Katowice 2006)
 24. I miejsce w kategorii zespoły obrzędowe w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych (Bobrowniki 2006)
 25. I miejsce w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych oraz form teatralnych (Bobrowniki 2007)
 26. medal dla zespołu pieśni i tańca Bobrowczanie za wkłąd w rozwój powiatu bedzińskiego(Będzin 2007)
 27. I miejsce w kategorii zespoły taneczne w Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym Zagłębie i sąsiedzi (Dąbrowa Górnicza 2008)
 28. III miejsce w kategorii zespoły śpiewacze w XV Międzynarodowym Przeglądzie „Euro-folklor” (Zebrzydowice 2008)
 29. w V Przeglądzie Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Ludowych – Brzeg 2009 Bobrowczanie reprezentowali gminę Bobrowniki oraz Związek Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica
 30. I miejsce w XXX Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym Wici 2009 (Chorzów 2009)
Powrót do góry