Sukces Zespołu „Rogozanki” i Stanisława Wodnickiego

Sukces Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Rogozanki” na Festiwalu Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju.

Sukcesem zakończył się występ Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Rogozanki” na XIX-tym Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju w dniach 28-30 września 2018 r.]

Zespół „Rogozanki” za przedstawiony program obrzędowy „Dożynki Zagłębiowskie” otrzymał Nagrodę – Puchar Przewodniczącego Jury. Nagrodę Zespołowi wręczał i przyznał Jan Karpiel-Bułecka. Jest to duże dla nas osiągnięcie, zwłaszcza, że poziom festiwalu był bardzo wysoki. Autorem programu jest Stanisław Wodnicki.

Również kierownik Zespołu Stanisław Wodnicki – otrzymał I-wsze wyróżnienie za piękną interpretację folkloru Górnego Śląska. Stanisław Wodnicki – wykonał program solo na akordeonie. A Polanicka publiczność przyjęła niezwykle gorąco występ akordeonisty Stanisława Wodnickiego.

Powrót do góry