Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną rozstrzygnięty!

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zebrała się Komisja Konkursowa, która dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach „Konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną”.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zebrała się Komisja Konkursowa, która dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach „Konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną”.

Zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa wybrała do realizacji trzy propozycje, projekty działań animacyjno -kulturalnych, które uzyskały najwyższą punktację. Wszystkie wyróżnione inicjatywy są zgodne z wynikami przeprowadzonej w marcu 2022 r. Diagnozy na temat działalności Bibliotek Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Bobrowniki.

Zwycięskie projekty to:

  1. Inicjatywa przygotowana przez Wiolettę Grząsko oraz Dominikę Urbanek pn.: „Rozsmakuj się w literaturze” ;
  2. Poetyckie portrety z Gminy Bobrowniki” będziemy realizować zgodnie z pomysłem pani Anny Janoty i Anny Męcik ;
  3. Bibliotekę w plenerze pomoże nam zorganizować pani Olga Pastuch zapraszając do udziału w realizacji działania pn.: „Wakacyjny Oddech Natury”.

Z osobami odpowiedzialnymi za realizację zgłoszonych projektów skontaktujemy się indywidualnie.

Gratulujemy autorom zwycięskich inicjatyw. Pozostałym Państwu serdecznie dziękujemy za przedstawienie pomysłów na uatrakcyjnienie działalności Biblioteki Publicznej GCKiS w Bobrownikach. Bardzo nas cieszy Wasze zaangażowanie i chęć udziału w tworzeniu oferty kulturalnej dla mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań, by również Państwo mogli zrealizować opisane we wnioskach propozycje.

W załączeniu lista rankingowa inicjatyw ocenionych przez Komisję Konkursową.

Konkurs stanowił część zadania pt.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!” realizowanego w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiały do pobrania:

Powrót do góry