Informacja odnośnie dyżurów Bibliotek Publicznych GCKiS w soboty!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach informuje, iż w związku z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, kierunek interwencji 1.1. Biblioteki Publiczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom czytelników i będą otwarte w soboty.

Powrót do góry